Tổ chức một cuộc họp tổ

Tổ chức một cuộc họp tổ Đề bài: Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đề bài yêu cầu em: tổ chức một cuộc họp tổ. – Để tổ chức được một cuộc họp … Đọc thêm…