Viết lại một tin thể thao

Viết lại một tin thể thao Đề bài: Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc được trên báo (hoặc nghe được, xem được trong các buổi phát thanh, truyền hình). I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Để làm được tốt bài này, em cần tìm đọc tờ “Thông tin thể thao” hoặc xem … Đọc thêm…