Soạn văn bài: Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)

Soạn văn bài: Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) 3 (60%) 2 Soạn văn bài: Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) Câu 1: Nguyễn Trãi là nhân vật lịch sử vĩ … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)

Soạn văn bài: Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) Soạn văn bài: Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) Câu 1: Đại cáo bình Ngô có thể chia thành bốn đoạn, mỗi đoạn đều có một … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh 1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh SGK … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)

Soạn văn bài: Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) Soạn văn bài: Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) Câu 1: Qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước, có thể thấy: – Theo Trần Quốc Tuấn, chống giặc phải tùy … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Đề 1: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh của đất nước, quê hương. 1. Mở bài: Giới thiệu – Nằm trong núi đá vôi, rừng nhiệt đới, … – Hệ … Đọc thêm…