Soạn văn bài: Đò lèn (Nguyễn Duy)

Soạn văn bài: Đò lèn (Nguyễn Duy) Soạn văn bài: Đò lèn (Nguyễn Duy) Câu 1:    Kí ức tuổi thơ hiện lên trong tâm tưởng nhà thơ vừa sinh động hồn nhiên vừa đầy suy tư day dứt. Bài thơ có 6 khổ thơ thì đến 5 khổ là kí ức tuổi thơ. Kí ức … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Vợ Nhặt (Kim Lân)

Soạn văn bài: Vợ Nhặt (Kim Lân) Soạn văn bài: Vợ Nhặt (Kim Lân) Câu 1: Bố cục: 4 phần – Phần 1 (từ đầu đến tự đắc với mình) : Tràng đưa người vợ nhặt về nhà. – Phần 2 (tiếp đến đẩy xe bò về): kể lại chuyện hai người gặp nhau và … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Nhân vật giao tiếp

Soạn văn bài: Nhân vật giao tiếp 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Nhân vật giao tiếp Câu 1: a. Hoạt động giao tiếp trên có những nhân vật giao tiếp là: Tràng, mấy cô gái và “thị”. Những nhân vật đó có đặc điểm: – Về lứa tuổi: Họ đều là những người … Đọc thêm…