Soạn văn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn văn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 1 (20%) 1 vote Soạn văn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan. a. Gợi ý tìm hiểu đề – Đặc sắc … Đọc thêm…