Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Câu 1 (trang 47 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Tìm các chữ viết hoa trong bài chính tả :

Trả lời:

Đó là các chữ : Người (trong đầu bài), Quốc, Việt Nam, Nhạc, Văn Cao, Ông, Tiến, Bài, Quốc (hội), Quốc (ca), Văn Cao.

Câu 2 (trang 47 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống :

Trả lời:

a) l hay n ?

Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả

b) ut hay uc ?

Con chim chiền chiện

Bay vun vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào

Câu 3 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau :

Trả lời:

a) Nồi – lồi :

– Mẹ tôi đong gạo đổ vào nồi để nấu

– Con đường đất gồ ghề, lồi lõm và lầy lội làm tôi trượt ngã.

No – lo :

– Quân đội phải ăn no thì đánh giặc mới mạnh.

– Trong khi tôi đi học thì ba má tôi ờ nhà chăm lo vườn ruộng.

b) Trút – trúc :

Mây đen kéo đến đầy trời rồi mưa như trút nước xuống.

– Trước cửa nhà, ba tôi trồng hai khóm trúc.

Lụt – lục :

Chính việc phá rừng đã gây ra cảnh lụt lội ở nhiều nơi.

– Tứ đói quá, vào bếp lục cơm nguội đem ra ăn.