Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề Soạn văn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề I. Chuẩn bị ở nhà a. Chọn câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” Mở bài: Đời người vô cùng rộng lớn và không phải lúc nào … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Liệt kê

Soạn văn bài: Liệt kê Soạn văn bài: Liệt kê I. Thế nào là phép liệt kê? Câu 1: Câu gồm các cụm từ có cách cấu tạo tương tự nhau, đều là cụm danh từ: bát yến hấp đường phèn, tráp đồi mồi chữ nhật để mở, nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ … Đọc thêm…