Soạn văn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Soạn văn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Soạn văn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Đề bài: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

A. Tìm hiểu đề và tìm ý:

– Đề yêu cầu giải thích vấn đề: Sách mãi mãi là nơi lưu giữ trí tuệ con người.

– Các từ then chốt cần giải thích:

B. Lập dàn bài:

I. Mở bài:

  • Loài người phát triển gắn với những thành tựu trí tuệ.

  • Sách là nơi lưu giữ những thành tựu đó.

  • Vì thế có nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

II. Thân bài:

(1) Hình ảnh ngọn đèn sáng bất diệt là ánh sáng soi rọi mãi mãi. Vì thế sách mãi mãi làm cho trí tuệ con người được soi rọi sáng sủa.

(2) Nói tới sách là nói tới trí tuệ con người.

(3) Những dẫn chứng cho thấy sách là trí tuệ bất diệt:

  • Những tác phẩm ghi lại truyện ở dân gian, ca dao dân ca của nhân dân ta.

  • Những tác phẩm khoa học vô giá của các nhà khoa học, những tác phẩm căn chương của các nhà văn.

  • Sách giáo khoa là sự kết tinh những cuốn sách mang trì tuệ con người.

(4) Hiểu sâu thêm câu nói thông qua những câu nói khác về sách.

Chẳng hạn:”Sách mở ra những chân trời mới cho mọi người”.

III. Kết bài:

Mộ số đoạn văn tham khảo:

Mở bài:

Đời sống ngày một nâng cao, yêu cầu về học thức của mỗi con người ngày càng cần thiết. Phương tiên để học hữu hiệu, đạt kết quả tốt nhất đó chính là sách. Sách đối với trí tuệ con người là quan trọng. Nó tu dưỡng nhân cách, ý thức của mỗi chúng ta. Chính vì vậy mới có câu rằng: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

Kết bài:

Có thể nói sách chính là phương tiện để chúng ta học tập, là nguồn động lực để chúng ta vươn xa. Do đó chúng ta trước hết phải hiểu được vai trò, giá trị của nó, biết chọn lựa, sau đó là hãy biết sử dụng nó đúng mục đích để sách luôn luôn mang một vị trí quan trọng trong đời sống mỗi con người hay nói rõ hơn là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ loại người.