Soạn văn bài: Hành động nói

Soạn văn bài: Hành động nói Soạn văn bài: Hành động nói I. Hành động nói là gì? Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hày trốn ngay … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Hành động nói

Soạn văn bài: Hành động nói Soạn văn bài: Hành động nói I. Hành động nói là gì? Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hày trốn ngay … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi

Soạn văn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi Soạn văn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Khi nêu tiền đề sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Việ Nam ta. … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn văn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm Soạn văn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm I. Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận Câu 1: 1. Luận điểm trong các đoạn văn a. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn văn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm Soạn văn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm I. Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận Câu 1: 1. Luận điểm trong các đoạn văn a. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là … Đọc thêm…