Soạn văn bài: Hành động nói

Soạn văn bài: Hành động nói Soạn văn bài: Hành động nói I. Hành động nói là gì? Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hày trốn ngay … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Hành động nói

Soạn văn bài: Hành động nói Soạn văn bài: Hành động nói I. Hành động nói là gì? Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hày trốn ngay … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Hành động nói tiếp theo

Soạn văn bài: Hành động nói tiếp theo 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. Câu 1: Câu 2: II. Luyện tập Câu 1: – “Từ xưa các bậc … không có ?” => Hỏi để khẳng định. Câu này nhằm khẳng định … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Hành động nói tiếp theo

Soạn văn bài: Hành động nói tiếp theo 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. Câu 1: Câu 2: II. Luyện tập Câu 1: – “Từ xưa các bậc … không có ?” => Hỏi để khẳng định. Câu này nhằm khẳng định … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Ôn tập về luận điểm

Soạn văn bài: Ôn tập về luận điểm Soạn văn bài: Ôn tập về luận điểm I. Khái niệm luận điểm Câu 1: Chọn (c): luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ chương cơ bản mà người viết (nói) nêu ra trong bài văn nghị luận. Câu 2: a. Bài “Tình thần yêu … Đọc thêm…