Bình luận câu ca dao “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Bình luận câu ca dao “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Đề bài: Bình luận câu ca dao “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Bài làm Ca dao tục ngữ từ xưa đến nay vẫn là một kho tàng … Đọc thêm…

Bình luận câu tục ngữ ”Một điều nhịn là chín điều lành”

Bình luận câu tục ngữ ”Một điều nhịn là chín điều lành” Đề bài: Bình luận câu tục ngữ ”Một điều nhịn là chín điều lành”. Bài làm Từ xưa, ông cha ta luôn có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ giáo dục con người cách sống sao cho tốt đẹp, con cái phải … Đọc thêm…

Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố Hữu- Văn lớp 10

Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố Hữu- Văn lớp 10 Đề bài: Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố Hữu Bài làm Từ xa xưa ông bà ta đã luôn khuyên nhủ con cháu mình phải sống sao cho đúng … Đọc thêm…

Bình luận bài: “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”

Bình luận bài: “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên” Đề bài: Anh chị hãy bình luận ý bài thơ khuyên thanh niên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm … Đọc thêm…

Anh chị hãy bình luận câu tục ngữ: Một điều nhịn, chín điều lành?

Anh chị hãy bình luận câu tục ngữ: Một điều nhịn, chín điều lành? Anh chị hãy bình luận câu tục ngữ: Một điều nhịn, chín điều lành? Tục ngữ, thành ngữ là kho tàng kinh nghiệm quý giá mà người xưa để lại cho chúng ta. Câu tục ngữ tiêu biểu nói về kinh … Đọc thêm…