Soạn văn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Soạn văn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học 4.6 (92%) 5 Soạn văn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học Phát biểu cảm nghĩ bài thơ “Cảnh Khuya” của Hồ Chí Minh a. Mở bài: Giới thiệu bài thơ. Cảnh Khuya là bài thơ … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Soạn văn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) Đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường THPT. 1. Mở bài Giới thiệu … Đọc thêm…