Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015 trường thpt anhxtanh Hải Phòng

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015 -2016 trường THPT ANHXTANH Hải Phòng. ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 – CHƯƠNG 1 Bài 1. (1 điểm) Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng hay sai? a) Không … Đọc thêm…

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015

Tham khảo Đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm học 2015 – 2016 mới nhất. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 MÔN: ĐẠI SỐ 10 1: (2.0đ) Xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :                                . A: … Đọc thêm…