3 Đề kiểm tra Đại số lớp 8 – chương 1 mới nhất 2016 – 2017

Gửi tới thầy cô và các em 3 Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 8 – chương 1 mới nhất 2016 – 2017. Đề thi bám sát chương trình học, xem chi tiết dưới đây: Đề kiểm tra Đại số 8 Chương 1   Đề số 1 1.(2 điểm).Thực hiện phép nhân : a. 4x(5×2­­­­­­­­ … Đọc thêm…