2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11(hàm số lượng giá và phương trình lượng giác)

Gửi thầy cô và các em 2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11(hàm số lượng giá và phương trình lượng giác) năm 2015. Độ khó đề ở mức cơ bản. Nội dung đề thi kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 11: xoay quanh các bài tập: Một số phương … Đọc thêm…