Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 (Đại số 12) chương 1: Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Nội dung đề kiểm tra: Khảo sát biến thiên, lập phương trình tiếp tuyển, biện luận số nghiệm, tìm m để hàm số cắt trục hoành… Dưới đây, Dethikiemtra … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 1

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 1. Gồm 2 đề kiểm tra, mức độ kiểm tra kiến thức cơ bản. SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: TOÁN … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2 trường THPT Vinh Lộc – Thừa Thiên Huế. A. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích lớp 12 chương 1 lần 2: Chủ đề – mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận … Đọc thêm…