Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 có đáp án mới nhất

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 Véc Tơ có đáp án mới nhất năm 2015. ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG I: VÉC TƠ Thời gian: 45 phút 1: (2 điểm) Cho tứ giác ABCD.M, N lần lượt là trung … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Hình học 10 chương 1 Véc tơ

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 chương 1 của trường THPT Trung Nghĩa.  1: ba điểm A, B, C.Đẳng thức nào sau đây đúng? 2: Cho hình bình hành ABCD.Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không được tạo ra từ 4 đỉnh của hình bình hành A. 4   … Đọc thêm…