2 Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 10 chương 1 Véc tơ năm 2015 hay

Các em tham khảo đề kiểm tra 1 tiết TOán hình học lớp 10 chương 1 (véc tơ) sau đây. Gồm 2 đề, 1 đề các em làm trong 45 phút, đề số 2 làm trong 90 phút. Một số lưu ý trước khi thử sức với đề kiểm tra Ở chương 1 Véc tơ … Đọc thêm…

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết hình 10 chương 1 năm 2015

Thầy cô và các em tham khảo đề kiểm tra có đáp án kiểm tra 1 tiết hình lớp 10 (Véc tơ) kì 1 năm học 2015 – 2016. KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG 1 – HỌC KÌ I THỜI GIAN: 45 PHÚT ĐỀ KIỂM TRA Câu1 (3điểm): Gọi O là tâm của hình … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 có đáp án mới nhất

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 Véc Tơ có đáp án mới nhất năm 2015. ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG I: VÉC TƠ Thời gian: 45 phút 1: (2 điểm) Cho tứ giác ABCD.M, N lần lượt là trung … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Hình học 10 chương 1 Véc tơ

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 chương 1 của trường THPT Trung Nghĩa.  1: ba điểm A, B, C.Đẳng thức nào sau đây đúng? 2: Cho hình bình hành ABCD.Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không được tạo ra từ 4 đỉnh của hình bình hành A. 4   … Đọc thêm…