Tuyển chọn 5 đề kiểm tra chương 1 hình học 8 hay nhất năm 2016 – 2017

Dưới đây là 5 đề kiểm tra chương 1 hình học 8 hay nhất năm 2016 – 2017 đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề kiểm tra chương 1 Hình học: 8 Thời gian làm bài 45 phút Đề số 1 Phần I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng  trong các câu … Đọc thêm…