Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 11 chương 1 năm 2015 mới nhất

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Hóa 11 chương 1 năm 2015: Sự điện ly.   (Cho Na:23, K:39, O:16, S:32, N:14, Al:27,P:31, H:1) I.TRẮC NGHIỆM:(4đ) 1: Phản ứng nào sau đây xảy ra:A. Cu(NO3)2 + Na2SO4            B.MgCl2 + KNO3 C.BaCl2 +KOH     … Đọc thêm…