Tuyển chọn 70 câu trắc nghiệm chương 1 Vật Lý 10 hay nhất 2016

Tuyển chọn 70 câu trắc nghiệm Vật Lý lớp 10 chương 1 hay nhất năm học 2016 – 2017. Bộ đề trắc nghiệm Vật Lý 10 năm 2016 Câu 1: Trong chuyển động tròn đều, đại lượng đặc tr­ưng cho sự biến đổi về hướng của vectơ vận tốc là: A. chu kì của chuyển động. … Đọc thêm…