Tính trọng lượng các vật trong đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 6 Chương 1

Dưới đây là đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 6 Chương 1 của trường THCS Lao Bảo do Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây. Các em cùng thử sức thôi nào! 1: Hãy chọn đơn vị đo phù hợp ở cột bên phải để kết hợp với câu bên trái để tạo thành … Đọc thêm…