Tuyển chọn đề kiểm tra chương 2 Toán Đại số lớp 7 năm học 2016 – 2017

Đề kiểm tra chương 2 môn Toán Đại số lớp 7 được Dethikiemtra.com sưu tầm.  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ – LỚP 7 Năm học 2016 – 2017 Thời gian làm bài 45 phút  I/. Trắc nghiệm: ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : 1: … Đọc thêm…