Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật. Các em cùng làm thử và đối chiếu với đáp án chi tiết bên dưới nhé.     ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 7 Họ và tên:…………………… Lớp:……….. Điểm Lời … Đọc thêm…