Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9 Chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 Chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án chi tiết. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức trọng tâm là trong chương 2. 1: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là: A.Bạc                             B.Đồng                 C.Sắt                    … Đọc thêm…