Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 – THCS Quang Trung có đáp án

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 của trường THCS Quang Trung có đáp án.  Họ tên:………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 LỚP: 8/…. TIẾT THỨ:   56     (CHƯƠNG 3)   Bài 1: (0,5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương? Bài 2: (2,5đ) Giải … Đọc thêm…