Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3: Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ

Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 9 Chương 3 của trường THCS Hiếu Trung.  1. Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng.(3đ) 1. Thấukính phân kì là thấukính có a.nằm trong tiêu cự của thấu.kính. 2. Chiếu chùm tia tới song song với trục chính … Đọc thêm…