3 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 6 môn Toán mới nhất

Gửi tới các em tuyển tập 03 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 6 môn Toán (Số học) mới nhất năm học 2015 – 2016. Trường THCS Phùng Hưng   Lớp 6A Họ và tên:…………………………………………………… ĐỀ THI KSCK GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN (2015-2016) ( Thòi gian: 90 phút) ——————————————– Đề … Đọc thêm…

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – THCS Đức Tín năm học 2016-2017

[Toán số học 6] Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 của trường THCS Đức Tín năm học 2016-2017.  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: SỐ HỌC 6   Họ và tên:…………………………. Lớp:……….. Điểm Lời phê của Thầy(Cô)     I/. TRẮC NGHIỆM: … Đọc thêm…