Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – THCS Hòa Sơn có đáp án 2017

[Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 của trường THCS Hòa Sơn.TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA SƠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 MÔN HÓA LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút I/ Trắc nghiệm : 3đ Khoanh tròn vào đáp án đúng : 1 : Sự tác dụng … Đọc thêm…