Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4: Hiđrocacbon, Nhiên liệu

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9 chương 4 của trường THCS Đỗ Cận đã được Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật chi tiết dưới đây.  I. Trắc nghiệm 1 : Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là Pứ cộng :A. C2H4, C2H6           … Đọc thêm…