Đề kiểm tra 1 tiết môn Văn 6 – THCS Tân Thành năm học 2016-2017

Dưới đây là đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 6 của trường THCS Tân Thành năm học 2016-2017.  Trường THCS Tân Thành KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp 6 MÔN:NGỮ VĂN 6 Họ và tên:…………………….                          ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN I. TRẮC NGHIỆM:(3điểm) 1: “Lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm” giải nghĩa từ bằng … Đọc thêm…

Học sinh lớp 8 nên xem đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh này

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2016-2017.  Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) I. Choose and circle the word that has the underlined part pronounced differently. 1. A. precaution     B.directory      C.emigrate                  D.message 2. A. match        … Đọc thêm…

Bài Kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 10 Chương 3

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 10 Chương 3 năm học 2016-2017. Đề có cấu trúc gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận, cụ thể như sau. TRẮC NGHIỆM:  Hãy khoanh tròn vào  chữ cái A,B,C hoặc D đứng trước phương án mà em cho là đúng … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – PT DTNT Kiên Giang có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 10 chương 4 của trường PT DTNT Kiên Giang. Đề kiểm tra có hình thức gồm 3 câu tự luận. Các em cùng làm và so sánh với đáp án được cập nhật chi tiết bên dưới nhé. SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG BÀI KIỂM TRA 1 … Đọc thêm…

Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 10 chương 4 Phân bào (30 câu trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 10 chương 4 Phân Bào năm học 2016-2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và đăng tải tại đây.  Viết tắt  (Tế bào – TB) 1. Sau giảm phân II, số tế bào con được tạo thành có bộ NST là Chọn câu trả lời đúng: A. 2 TB con … Đọc thêm…

40 câu hỏi kiểm tra 1 tiết GDCD lớp 11:Lưu thông tiền tệ là do yếu tố nào quy định

Đề kiểm tra 1 tiết môn Giáo dục công dân lớp 11 của trường THPT Nam Sách 2 năm học 2016-2017.  1/ Người ta trao đổi 1 con gà lấy 2 cái rìu dựa vào cơ sở nào ? a. Giá trị của hànghoá b. Lượng giátrị của hànghoá c. Giátrị sử dụng của hànghoá … Đọc thêm…

Chương 2 Toán hình học 11: Kiểm tra 1 tiết gồm 12 bài trắc nghiệm và 1 tự luận

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 11 chương 2 có đáp án chi tiết đã được Dethikiemtra. com cập nhật chi tiết.  BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 – LỚP 11 . A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? (A) Hai đường thẳng lần lượt … Đọc thêm…