Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 7 phòng GD&ĐT Hòa Bình

Trường THCS Dân chủ – Hòa Bình tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Anh năm 2016, dưới đây là đề thi được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết: PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH     TRƯỜNG THCS DÂN CHỦ      ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM    NĂM HỌC 2015 … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 – THCS La Hà: Vocabulary and structures

Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 của trường THCS La Hà năm 2017 có đáp án đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết tại. A. Vocabulary and structures (5ms)  1. Would you like ……………. a walk in the park this afternoon ? A. to go forB.going for C.  to go onD.go for 2. The … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 – THCS Nguyễn Văn Trỗi có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Đề kiểm tra gồm có 6 câu hỏi với thời gian làm bài là 45 phút. Các em cùng xem chi tiết tại đây: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Kiểm tra 1 tiết Điểm     Họ và tên:………………………… ………7/…              Tiếng … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 – THCS Nguyễn Văn Trỗi có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Đề kiểm tra gồm có 6 câu hỏi với thời gian làm bài là 45 phút. Các em cùng xem chi tiết tại đây: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Kiểm tra 1 tiết Điểm     Họ và tên:………………………… ………7/…              Tiếng … Đọc thêm…