Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 năm học 2015-2016

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 năm học 2015-2016 trường THPT Thống Nhất A: Sau khi trộn 100ml dung dịch HCl 1,0 M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M thì pH dung dịch sau khi pha trộn là? ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: HÓA HỌC 11 … Đọc thêm…

Kiểm tra 1 tiết học môn Hóa 11 kì 1: Khi cho 0,1mol H3PO4 tác dụng với 0,1 mol NaOH

[Trắc nghiệm 30 câu] Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa 11 của trường THPT Dak Song năm học 2016-2017.  ĐÁNH DẤU VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG: (Cho nguyên tử khối: N=14, S=32, Mg=24, Fe=56, O=16, H=1, Na=23, K=39, Cu=64) Nội dung đề: 1: Cho các kết luận sau: (a) NH3 có mùi … Đọc thêm…

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – THPT Trạm Tấu

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 của trường THPT Trạm Tấu có đáp án chi tiết.  KIỂM TRA HÓA 11 Thời gian: 45 phút I- TRẮC NGHIỆM (3đ) 1. Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu … Đọc thêm…