Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2015 -2016

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2015 -2016. Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi: 132 1: Este no, đơn … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 12 chương 6 – THPT Phan Chu Trinh có đáp án

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 12 chương 6 của trường THPT Phan Chu Trinh có đáp án chi tiết. Đề thi có hình thức trắc nghiệm, gồm 30 câu với thời gian làm bài là 45 phút, cụ thể như sau: TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM … Đọc thêm…

Chương 5 Hóa 12: Đề kiểm tra 1 tiết 30 câu trắc nghiệm trường Phan Ngọc Hiển

1: Cho cấu hình electron sau: 1s22s22p63s23p6. Dãy gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron trên là A. K+, Cl, Ar B.K+, Cl–, Ar C.Ca2+, F, Ar D.Ca2+, Cl, Ar 2: Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam … Đọc thêm…