Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9 có đáp án tuyển chọn hay nhất 2016

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa Học lớp 9 năm 2016 có đáp án được dethikiemtra.com sưu tầm và đăng tải Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn: Hóa Học – Khối 9 Thời gian làm bài 45 phút 1: (2 điểm) a) Thế nào là sự ăn mòn kim … Đọc thêm…