Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh 12 phần 7 – THPT Nguyễn Chí Thanh có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 12 phần 7 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đáp án. Đề gồm 40 câu trắc nghiệm. 1: Có các loại môi trường phổ biến là: A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật. B.môi trường đất, môi trường … Đọc thêm…

30 câu trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 12 trường Bùi Thị Xuân

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 12 của trường THPT Bùi Thị Xuân có đáp án chi tiết trên Dethikiemtra.com 1: Quan sát hình sau và cho biết chú thích nào đúng? A.R. Gen cấu trúc.; P: Vùng chỉ huy; O: Vùng khởi động; Z, Y, A: Nhóm gen điều hoà. B.R. Gen … Đọc thêm…