Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 – chương 5,6,7: Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là?

Tài liệu ôn tập bổ ích: Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chương 5,6,7 Sinh học lớp 6 thường gặp trong đề kiểm tra 1 tiết dưới đây. Chương 5  1. Khi đặt một mảnh lá vào đất ẩm trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp thì lá của cây nào dưới đây … Đọc thêm…