Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 có đáp án và thang điểm chi tiết của trường THPT Thừa Lưu. ĐỀ 1: 1: (3,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (-3;2) và đường thẳng d có phương trình: 4x-3y+1=0. Tìm ảnh của điểm  M và đường thẳng  d qua … Đọc thêm…

Đề giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A. Đề gồm 3 câu, thời gian làm bài 45 phút. ĐỀ THI GIỮA KÌ 1, NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn: Toán 11. Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) Bài 1: (2 điểm) Cho … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết Toán Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016

Cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016: Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5? SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ   ĐỀ KIỂM … Đọc thêm…