Đề kiểm tra 45 phút môn Số học lớp 6 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2016-2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây.  Trường: ………………………………. Họ và tên: …………………………….. Lớp:…………………………………… KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Số học   Điểm   Lời phê của thầy cô giáo   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào trước câu … Đọc thêm…