[Trắc nghiệm và tự luận] Kiểm tra lớp 2 môn Toán kì I mới nhất

[Trắc nghiệm và tự luận] Dethikiemtra.com giới thiệu đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập … Đọc thêm…

Kiểm tra học kì I tổng hợp 40 phút môn Toán có đáp án mới nhất 2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TOÁN – LỚP 2 THỜI GIAN LÀM BÀI 40 PHÚT Câu 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống: VIẾT SỐ ĐỌC SỐ 59 Bảy mươi mốt 65 Tám mươi   Câu 2: Viết các số: 29; 81; 56; 63; 33 … Đọc thêm…