Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 8 môn Sử mới nhất năm 2016

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử: Vì sao gọi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc Cách mạng tư sản? Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn: Lịch Sử – Lớp 8 Thời gian làm bài 45 phút Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 … Đọc thêm…