Đề giữa học kì 1 lớp 10 môn Ngữ Văn – trường THPT Nguyễn Quang Diệu 2015 – 2016

[120 phút] Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Ngữ Văn – trường THPT Nguyễn Quang Diệu 2015 – 2016.  A. PHẦN ĐỌC HIỂU (2 điểm) 1: (1,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự … Đọc thêm…