Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Đồng Kho có đáp án 2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu Học Đồng Kho 1: Hãy tả ngôi trường thân yêu mà em đã gắn bó trong nhiều năm qua. TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) Thời gian: 25 phút ĐỀ: A.Đọc hiểu: (5 điểm) … Đọc thêm…