Đề giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH Đồng Kho 2016 – 2017 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu Học Đồng Kho 1:  Tìm số tự nhiên A bé nhất thỏa mãn điều kiện: A > 2013,2013. TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I Năm học : 2016 – 2017 Lớp: 5  Môn: Toán Thời gian: 40 phút Bài … Đọc thêm…

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Tứ Yên năm 2016

Đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Tứ Yên TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 Môn: Toán-Lớp 5 Thời gian làm bài: 40 phút Bài 1: Viết các số sau: a/ Năm phần mười…………………………… b/ Sáu mươi phần chín trăm…………………………. c/ Bốn mươi ba phần nghìn………………………………….. d/ Hai và … Đọc thêm…