Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

Tuyển chọn đề thi 8 tuần – giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà nội. ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ IMôn Toán Khối 6Thời gian: 90 phút(Không tính thời gian phát đề) Bài 1: (1 điểm) Cho tập hợp A= {x ∈ N|2 a) Viết tập hợp A dưới … Đọc thêm…