Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn – Nam Trực có đáp án chi tiết 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nam Trực ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I Năm học 2015- 2016 Môn: NGỮ VĂN 6 (Thời gian làm bài: 90 phút)    1 (2,5 điểm): a) Danh từ giữ chức vụ gì trong câu? Đặt câu có sử dụng danh từ, phân tích cấu tạo ngữ … Đọc thêm…