Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Anh có đáp án – Duy Tiên năm 2016

[Tiếng Anh lớp 7] Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Anh lớp 7 phòng GD Duy Tiên năm học 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Duy Tiên. PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC: 2015-2016 Môn Tiếng Anh 7  ( Thời gian làm bài 45 phút)   Full name:………………………………… Class:………………………………………. … Đọc thêm…