Đáp án và đề thi giữa học kì 1 môn Văn lớp 9 năm học 2016 – 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Văn lớp 9 năm học 2016 – 2017: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. 1 (2,0 điểm): Kiều ở lầu Ngưng Bích là … Đọc thêm…