Tham khảo đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Quân Khê 2017

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt trường Tiểu Học Quân Khê năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 40 phút. Trường Tiểu học Quân Khê BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II Môn: Tiếng Việt Thời gian: 40 phút I. Đọc thành tiếng: (1 điểm)II. Đọc bài sau và … Đọc thêm…

Tả một đồ vật mà em yêu thích – Thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt trường Tiểu học kỳ phú – Nho Quan năm học 2016 – 2017: Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích nhất A. KIỂM TRA ĐỌC:I. Đọc thầm Cho và nhận Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc … Đọc thêm…