Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn, Toán có đáp án khá chi tiết

Các em tham khảo dưới đây Đề thi giữa học kì 2 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút.  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán, Văn. Khối 6 Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề) … Đọc thêm…

Thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 có đáp án của Phòng GD & ĐT Bình Giang 2015

Các em tham khảo dưới đây Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6: Dựa vào bài thơ ‘Lượm’ của Tố Hữu, hãy viết bài văn miêu tả chú bé liên lạc Lượm. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2 Năm học 2014 – 2015 Môn: Văn. Khối 6 Thời gian: 90’ (không kể … Đọc thêm…

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 của Phòng GD & ĐT Bình Giang 2015 có đáp án

Tham khảo dưới đây Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2015. Thời gian làm bài 45 phút. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2 Năm học 2014 – 2015 Môn: Toán. Khối 6 ( Số học + Hình học) Thời gian: 45’ (không kể thời … Đọc thêm…

Đề giữa học kì 2 môn Anh 6 của Phòng GD & ĐT Bình Giang 2015 có đáp án

Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết năm học 2014- 2015. Thời gian làm bài 45 phút. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2 Năm học 2014 – 2015 Môn: Anh Khối 6 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề) A. LISTENING Listen … Đọc thêm…

Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Anh lớp 6 năm 2016

Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán Tin, Tiếng Anh lớp 6 năm  học 2015-2016 trường THCS Lê Lợi – Bình Thuận. Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 Môn Toán 6 TRƯỜNG THCS – THPT LÊ LỢI ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ II Tổ Toán Tin NĂM … Đọc thêm…

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán, Tiếng Anh trường THCS Hồng Thái năm 2016

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán, môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Thái – Ninh Giang năm 2016. Thời gian làm bài 90 phút. PHÒNG GD & ĐT NINH GIANG TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI   ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn : Toán … Đọc thêm…

Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 (CŨ)  1. Vocabulary relating to unit 9-13 2. Grammar and Language focus – Tenses: Present simple; Present progressive; – Adjectives; Adverbs – Polite requests: Would you…? / Do you like …? – Quantifiers: some, any – Partitives: … Đọc thêm…

Đáp án và đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 – Nam Trực năm 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2015 – 2016 có đáp án của phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định. PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC  ( Đề chính thức )   ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán 6 (Thời gian làm bài … Đọc thêm…

90 phút kiểm tra, thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán Số học, Hình học hay

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán phòng GDĐT Bình Giang năm 2016 – 2017. Đề thi gồm 4 câu về số học và 3 câu về hình học. Tổng thời gian làm bài 90 phút.  I. SỐ HỌC 1. Rút gọn các phân số: 2. Thực hiện phép tính: 3. Tìm x, … Đọc thêm…

Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 Bình Giang

Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang. Áp dụng cho tất cả các trường THCS trong huyện. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016 1. Thời gian kiểm tra 01 ngày, ngày 29/3/2016 (Thứ Ba) … Đọc thêm…