Cấu trúc kiểm tra Anh lớp 6,7,8,9 giữa kì II chương trình 7,10 năm mới

Cấu trúc kiểm tra tiếng anh lớp 6, 7, 8, 9 giữa kì 2 chương trình 7 năm,10 năm. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG ANH (Khối lớp 6, 7, 8, 9 của chương trình 7 năm) A. Listening: (Tỉ lệ 20-25%) 1. Listen and choose the best answer marked A, … Đọc thêm…