Tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng – Thi KSCL giữa kì 2 lớp 6 môn Văn

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 của phòng GDĐT Bình Giang năm học 2016: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em. Câu 1. a) Nhân hóa là gì? b) Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân hóa trong đoạn văn sau: “Càng về ngược, … Đọc thêm…