Hãy nói “không”  với các tệ nạn trong đề kiểm tra giữa học kì II môn Văn 8

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 8 của phòng GDĐT Bình Giang năm học 2016:  Hãy nói “không”  với các tệ nạn. 1: a) Trình bày đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. b) Các câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được dùng để làm gì? –  Ta … Đọc thêm…

Đề Toán lớp 8 giữa kì 2: Trong mỗi trường hợp sau, số a là số âm hay số dương ?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 Phòng GDĐT Bình Giang năm học 2016 – 2017. Đề thi giúp các em học sinh củng cố lại phần kiến thức đã được học trong nửa đầu học kì 2 môn Toán, nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm … Đọc thêm…

Kiểm tra lớp 8 giữa kì 2 môn Anh – Bình Giang (60 phút trắc nghiệm, tự luận)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Anh – Phòng GDĐT Bình Giang có đáp án năm học 2016 – 2017. Đề thi trong chương trình thí điểm làm 60 phút. A. LISTENINGListen to a dialogue and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (2.0 pts)1. Jill lives at … Đọc thêm…